Av våra fem sinnen är det få som vi kan använda direkt i får e-handel – lukt, smak och känsel kan vi bara få våra kunder att känna vid och efter leverans. Hörseln kan vi i och för sig stimulera med musik och ljud direkt i e-handeln, men det är inte att rekommendera som jag diskuterat tidigare.

Men synen är e-handelns sinne nummer ett och synen är det sinne vi förlitar oss allra mest på. Ungefär 70 procent av av våra sinnesreceptorer har med synen att göra och nästan en fjärdedel av hjärna sysselsätts för att behandla synintrycken.

Det visuella intrycket är alltså mycket viktigt för hur din kund uppfattar både din verksamhet och dina produkter. Det handlar också om förtroende. En e-handelsbutik som ser väldigt avvikande ut blir kunderna mer skeptiska till. I det här avseendet är det inte alls bra att sticka ut, i alla fall inte för mycket.

– I Sverige tycker vi att mycket färg kan se oseriöst ut, säger Aswo Safari som skrivit en avhandling om utländska webbsidor vid Uppsala universitet. Vi vill ha det stilrent och användarvänligt för att få ett förtroende.

Vad som är snyggt och inte är givetvis en subjektiv åsikt så googla lite på färgpsykologi och hitta en form som motsvarar det du vill att din e-handel presenterar.

Det här är ett inlägg av flera i en serie om våra sinnen och e-handel och du kan läsa mycket med om kundupplevelser i e-handel i min bok ”KUL e-handel