Behöver du en expert att bolla e-handelsfrågor med eller söker du någon som kan tala om e-handel och småföretagande? Då är du jättevälkommen att anlita mig. Jag finns tillgänglig genom mitt konsultföretag Lejonel AB, kontakta på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/matsingelborn) eller Facebook (https://www.facebook.com/mats.ingelborn.official/)

Jag har talat om internationell e-handel på #emeet och på E-handelsdagarna i Sundsvall och pratat om behovshierarkin i en e-handel på WebCoast i Göteborg. Även engagerats av näringslivsavdelningar på kommuner och ALMI.

Exempel på föreläsningar:

  • Ge ut din bok – 50 eller 20 minuter om processen att ge ut en bok för egen skull eller för att sälja.
  • Starta inte eget – 50 eller 20 minuter med inspirerande tips om att göra rätt misstag när du ska starta företag (baserat på boken Starta inte eget företag)
  • Kul e-handel – 50 eller 20 minuter om hur du stärker din konkurrenskraft som e-handlare (baserat på boken KUL e-handel)

En föreläsning på 50 minuter kostar 20 000 kr, 20 minuter kostar 15 000 kr. Till föreläsningsarvodet tillkommer resa och eventuellt boende. Vid avbokning debiteras eventuella faktiska kostnader och 25% av överenskommet arvode. Om avbokningen sker senare än en vecka innan planerad dag debiteras fullt arvode.

Speaker / Consultant

Do you need some expert assistance in an e-commerce project or want a speaker talking about the perils of running your own company? Then you are more than welcome to contact me. I am available through my consulting company Lejonel AB or just contact me via LinkedIn (http://www.linkedin.com/in/matsingelborn) or Facebook (https://www.facebook.com/mats.ingelborn.official/)