Du har ett företag. Det är ditt företag. Men vem är det som säljer och levererar till dina kunder? Är det du eller företaget?

Jag är en stark förespråkare för att man ska skilja på företaget och sin person även om man är helt själv om företaget. Jag tycker man ska kalla företaget ”vi” även i ett enmansföretag.

Presentera alltid företaget som Vi. Ett registretat AB/HB är faktiskt en annan och egen juridisk person och har alltså per definition inte samma identitet som personen bakom företaget.
Om man vill kunna växa eller kanske sälja sitt företag i framtiden är det jätteviktigt att det inte är en person som man säljer, utan en verksamhet.

Se till att det du utför, framförallt inom produktutveckling, kan göras av vem som helst med rätt utbildning. Se till att du är utbytbar om du vill kunna sälja i ditt företag i framtiden. Även om du jobbar ensam så är det varken bortkastat eller dumt att dokumentera dina arbetsmetoder och processer. Försök att ställa dig i någon utomståendes skor och skriv ner ditt företags arbetsuppgifter, vad som ska göras, hur det ska göras och när. Det här underlättar enormt när du ska anställa din första personal eller om någon måste ta över ditt arbete vid t.ex sjukdom.

Oavsett vad framtiden bär med sig så kommer du inte vara företagets motor i all evighet. Någon gång när företaget ska säljas eller överlåtas, vid t.ex en generationsväxling, så är det bra om man har en business som inte är personberoende. Jag har själv sett flera dåliga exempel på detta vilket blir jättetråkigt för efterlevande och släkt när ett ”livsverk” bara rinner ut i sanden…

En annan viktig del av vi:et är att du redan lagt grunden för din expansion. De nyanställda kommer känna sig hemma. De kommer direkt vara en del av det du byggt upp, av vi:et. I boken Tribal Leadership pratar man tom om att inte döpa företag efter grundaren eftersom detta försämrar möjligheten att bygga en stark ”tribe”, ett starkt team. Vi är så mycket större än jag

Knyt inte företaget, dess lösningar och framtid till EN person, till dig själv. Det är viktigt om du har större ambitioner och en framtidsvision.