Varför i hela friden gifter du dig i teve? Det är en fråga jag tror att många skulle vilja ställa till mig just nu.

Svaret är faktiskt ganska enkelt. Jag såg teveprogrammet som en bisak – min drivkraft var att träffa kvinnan i mitt liv genom att vara en del av ett experiment. Ett experiment där fyra experter skulle göra det som jag tidigare (med blandad framgång) gjort – hitta en partner.

Redan långt innan jag ens hade en tanke på att söka till programmet var jag fascinerad över processen och experimentet i det här teveprogrammet. Efter att ha sett förra säsongen kände jag att utmaningen för mig var att kunna vara så öppen och så ärligt om vem jag är och vad jag söker att experterna skulle kunna hitta en ”perfekt kvinna”.

Min ambition var att delta i ett experiment och se om jag kunde matchas med ”kvinnan i mitt liv” – det var inte att vara med i teve, men teveproduktionen var en del av spelreglerna.

Inspelningarna skapade en hel del stress under sex veckor i höstas och nu känner jag en ny stress inför visningen – nu är det åtta veckor… Stressen fanns inte med i min plan när jag sökte men nu är det bara att åka med och jag hoppas att du gillar min resa, mitt experiment och min nya fru.