Hur mycket måste du fakturerar varje månad för att få ut lika mycket som vid en viss månadslön som löntagare? Denna totalt omarbetade kalkyl ger svar. Den tar hänsyn till att egenavgifterna variera med ålder, semester, tjänstepension och till firmans övriga kostnader.Jag vill ha ut motsvarande kr i månadslön.
Firmans månadskostnader utöver lönekostnader kr.

Jag fyller i år:
26 år eller mindre
27-65 år
66 år eller mer

Beräkning

Att fakturera, exkl. moms:  kr
Egenavgifter 28,97%:  kr
Kompensation för tjänstepension:  kr
Kompensation för ej betald semester:  kr
Firmans övriga kostnader, exkl. moms:  kr
Kvar till "lön" före skatt:  kr

  • Exempel på månadskostnader som bör tas med i inskrivet belopp ovan: material, tillverkningskostnader, administration, försäkringar och resekostnader.
  • Kalkylen tar hänsyn till att egenavgifterna är avdragsgilla genom att reducera med Skatteverkets schablonavdrag för detta. Hänsyn tas inte till att egenavgifterna nu sätts ned från 28,97 till 23,97 för de första 200 000 kronorna av vinsten.
  • I gruppen 27-65 år tas hänsyn till att en löntagares arbetsgivare betalar ca 10 procent av lönen i tjänstepension.
  • Kompensationen för företagarens semester har beräknats till 9,6 % av lönen.
  • Inkomstskatten är lika stor för företagare som för löntagare och finns därför inte med i kalkylen.
  • Kalkylen gäller aktiv näringsverksamhet (enskild firma), men resultatet blir ungefär detsamma för aktiebolag, som har arbetsgivaravgifter på normalt 31,42% i stället för egenavgifter.