Starta eget-bidrag eller ”stöd till start av näringsverksamhet” som det egentligen heter har som syfte att bidra till ökad sysselsättning. Den här meningen är viktig. Bidraget är alltså inte till för att skapa bestående och livskraftiga företag.

– Lita inte på en myndighet vars incitament är att flytta en siffra från en kolumn till en annan, säger Stellan Löfving på ett seminarium om entreprenörskap i Göteborg. Han refererar till att myndigheten bara vill bli av med en person i kolumnen för arbetslösa och flytta den till kolumnen för sysselsatta. Något egentligt incitament till att få ditt nya företag att verkligen löna sig och bli bra har Arbetsförmedlingen inte.

Under 2011 (den senast tillgängliga statistiken) har drygt 11 000 personer fått stödet utbetalt och det har kostat Arbetsförmedlingen 425 miljoner kronor, cirka 37 000 per egenföretagare. Stödet till företagaren ligger i snitt på 11 600 kronor per månad, vilket är i paritet med vad man annars skulle fått i a-kasseersättning.

Någon uppföljning på hur det går för företag som startats i det här stödprogrammet gör inte Arbetsförmedlingen. De fokuserar helt på att få personen bakom företaget att sluta vara arbetslös och enligt Arbetsförmedlingen är den siffran bra, över 85% är inte arbetslösa efter 180 dagar. Tyvärr har Arbetsförmedlingen inte undersökt utfallet längre än 180 dagar efter avslutad stödperiod och den senaste studien med lite längre perspektiv, som jag lyckats hitta, gjordes 1999 av Ams – över 13 år sedan. I den rapporten tittar man på företagen tre år efter att de startats. Där framgår att företag startade med stöd bara är marginellt mer (2.5%) lyckosamma än företag som startas utan stöd. Fler företag som startats med stöd läggs dock ner där privatfinansierade företag istället blir vilande.

Man måste dock förstå att i slutet av 90-talet var den allmänna konjunkturen i landet gynnsam för företag. Ams-rapporten tittar på företag som startats 1994 och deras status fyra år senare. Detta är en period av relativt god ekonomi i Sverige. Marcus Box, som är filosofie doktor och verksam vid Södertörns högskola, har tittat på svenska företags överlevnad i ett hundraårigt perspektiv.

– Jag förringar inte betydelsen av entreprenörskap eller individens beteende, motivation och kompetens. Jag vill bara påvisa att omgivningen också spelar roll för hur det går för ett enskilt företag, även på lång sikt, säger Box som i sin forskning visar att överlevnad också måste sättas i relation till när de startats och den allmänna konjunkturen. Därför tycker jag att man måste ta Ams-rapportens slutsats att starta eget-bidraget är framgångsrikt med en nypa salt.

Att ha en garanterad ekonomisk stabilitet kan skapa en känsla av falsk trygghet. Du behöver inte prestera. Du kan fila lite till på den där marknadsplanen. Den där missade beställningen kanske inte var så viktig i alla fall.

Starta inte eget företag för att du får starta eget-bidrag. Starta eget företag för att du har en solid idé som du tror på, som du är passionerad för och som du är villig att jobba hårt för.