Att starta och driva ett företag är många människors dröm. För mig blev det verklighet för 30 år sedan, när jag var 16. Men att driva ett företag är så mycket mer än jag först inbillade mig. Det är givetvis kul, inspirerande och utmanande men det är också långtråkigt, frustrerande och mentalt stressigt.

Jag läste för några år sedan boken The E-Myth Revisited som just handlar om de utmaningar företagare står inför och de myter som så ofta omgärdar vårt arbete – både från andra men kanske framförallt de myter vi själva tror på…

Myten om att företagare bara har fritid är en som jag själv ganska ofta sprider om än med en blinkning. Fritid i definitionen att tiden spenderas fritt, dvs du styr din egen tid. Så är det ganska ofta och du väljer väldigt ofta att just spendera din fria tid med arbete – det är det som är entreprenörskap, den galna drivkraften att bygga ett nytt företag med passion.

Men någon gång kanske ditt företag ska växa, börja anställa, eller kanske du redan från början har en eller flera kompanjoner. Då tar den nämnda boken upp ett mycket bra exempel – lista alla ansvarsfunktioner du har i verksamheten. Dvs bryt ner arbetet i roller, definiera vad de innebär och hur jobbet definieras. Det blir lite som att skriva arbetsbeskrivningar för allt som ska göras.

Nu behöver ju inte det här vara så komplicerat, men det är en oerhört intressant och bra övning även om det bara är du som utför alla uppgifterna (idag).  Jag bläddrade igenom blädderblocket på kontoret idag och hittade ett blad där jag listade rollerna för Jelon e-trade (Calzessa). Så här såg det ut:

  • VD – företagsledare
  • Marknadsansvarig – nå kunder, annonsering
  • Produktansvarig – sortiment, beställningar
  • Business developer – nya affärsidéer, utveckla befintliga
  • Leveransansvarig – leverans till kund
  • Lageransvarig – inleveranser, lagernivåer, beställningspunkter
  • Platform manager – ansvar för e-handelsplattformen, teknik
  • Kundtjänst – pre-sale, after-sale
  • Ekonomi – redovisning, rapporter

Nio stycken roller som behövs för att vi ska kunna utföra vår verksamhet. Då, för nästan två år sedan, hade jag alla roller själv utom Ekonomi. Nu har nästan två av dessa lämnats över till ny personal.

Det blir givetvis mycket lättare att rekrytera när du vet vad du behöver, men listan är framförallt till hjälp när du behöver prioritera och förstå din verksamhet. Listan blir också ett bra stöd för att fördela uppgifter om ni är flera kompanjoner. Ofta så ger sig rollerna automatiskt mellan kompanjonerna men att dokumentera gör det lättare för alla att förstå och acceptera ansvar.

Sätt dig gärna och lista de roller som du har i din verksamhet. Det blir lite av en uppenbarelse när du inser att du är så mycket mer än företagare.