Kunde du inte komma till Göteborg och knytkonferensen Webcoast i år? Då missade du kanske mitt snack med titeln Maslow och E-handel. FKDV filmade hela sessionen så du kan se den i efterhand.

Duktiga illustratören Maja Larsson live-teckande och summerade mitt snack så här:

Sketchnote | session Webcoast med @matsing "Maslow och e-handel"