Dagens kapitel från boken E-handel efter starten handlar om hur jag kopplar Maslows behovshierarki till e-handel. Om du vill se mig prata kring det här så finns min dragning från Webcoast att se på video.