Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskola och gymnasium. Men kan man verkligen lära någon att bli entreprenör?

– Framtidens arbetsgivare förväntar sig att människor är initiativrika och kan saluföra sig själva och sina kompetenser, säger Helen Törnqvist centerpartistisk gruppledare för utbildningsnämnden i Stockholms stad i en artikel i Svenska Dagbladet. Människor måste snarare skapa sig ett jobb än skaffa ett.

optimismDet här är ett nytt och bra initiativ inom utbildningen men jag hoppas egentligen att det mer handlar om att få eleverna att tänka på nya sätt än att lära upp entreprenörer.

– Industrisamhället lärde oss att det finns svar, säger Seth Godin i sin bok ”The Icarus Deception”. Skolan förändrades från en plats för frågeställningar och utforskning till en plats för frågor som har rätt svar. Och svarar man rätt får man bra betyg och klarar sig bra i arbetslivet. I dag krävs mer flexibilitet och kreativitet.

Ett nystartat företag i USA har bara 35 procents chans att överleva i fem år, men studier har visat att över 80 procent av entreprenörerna bedömde chansen som minst 60 procent. Och en tredjedel ansåg sig vara 100 procent säkra på att lyckas. Är optimism en förutsättning för entreprenörer?

– En av fördelarna med att vara optimistisk är att det förstärker uthålligheten vid motgångar, säger nobelpristagaren och psykologiprofessorn Daniel Kahneman i sin bok ”Thinking fast and slow”. De flesta entreprenörer ser världen som mer godartad än den egentligen är, våra förmågor som mer fördelaktiga än de verkligen är och de mål vi sätter upp som mer realistiska.

Frågan som uppstår är då om man kan lära ut optimism? Jag ställer frågan till Kahneman.

– Läs Martin Seligmans bok om optimism, svarar Kahneman, den beskriver hans arbete med att lära ut optimism.

Hur ser det då ut i läroplanen? Jag kollar med några vänner som arbetar inom skolan och de är samtliga överens om att skolan aktivt arbetar med att få elever att tänka kreativt, kritiskt, på nya sätt och självständigt. Sätt som gynnar självkänsla och trygghet och därmed gör eleverna positiva.

Att vara entreprenör är att vara obotlig optimist, att aldrig ge upp, att alltid jobba vidare och fullfölja. Starta inte eget företag om du inte är optimist.