I avsnitt sju av Gift vid första ögonkastet vill Fredric Bohm utmana mig och frågar hur jag bemöter mina medarbetare när de springer på problem?

– Vad kan jag göra för att du ska klara att göra ditt jobb, blir mitt svar. Jag vill göra det enklare för dig.

Det här är något som jag inte bara praktiserar med mina medarbetare utan också något som genomsyrar mitt arbete som systemarkitekt och konsult. Jag vill att användare av moderna IT-system inte ska behöva läsa instruktioner och kanske till och med inte ens behöva tänka – systemet ska vara så naturligt att man bara gör.

Jag har under mina år sett så många bristfälliga system där tekniker fått styra och ställa för att utveckla något som passar deras teknik, men inte tagit hänsyn till organisationen, arbetsprocesserna och användarna. Idag tycker jag att vi kan kräva mer – jag vill att mina användare (och min personal) ska kräva mer, jag vill inte att någon ska ägna tid åt teknik som från början var tänkt att göra deras jobb lättare.