I min bok E-handel efter starten finns kapitlet ”Den svagaste länken” och där tar jag bland annat upp risken att vara för beroende av utomstående parter. Sällan trodde jag väl att jag själv skulle drabbas så direkt och så snabbt.

(c) Tom Wang, efter avtal med Shutterstock.com

SWOT är en mycket vanlig metod för att snabbt och enkelt ställa upp olika motsatser för att få verksamheten överskådlig. Styrkor och svagheter är normalt interna faktorer medan möjligheter och hot är externa faktorer.
För min e-handel skrev jag att en av våra svagheter är att vi ”Inte full kontroll på hela kedjan”, dvs vi är helt i händerna på Posten för att kunna leverera och leverera på det flexibla sätt vi önskar.

Tidigare i veckan gick jag riktigt i taket efter att Posten försämrar service och miljö och blev varse just hur sårbara vi är och att vi kanske ska titta över hur vår distribution kan förändras och förbättras. Nu fick jag ju ett lite lugnande besked från Posten och får möjlighet att andas ut lite grann men helt klart är just distributionen något vi måste se över under de närmaste månaderna.