Det sägs att ”tid är pengar” med det gäller ju bara för den som har ont om tid. För den som har ett överflöd av tid är den inte speciellt värdefull alls.

Detsamma är självklart för andra saker som vi värderar högt – begränsad tillgång är lika med högt värde – guld, diamanter, antikviteter.

De senaste åren har informationsmängden ökat lavinartat och vi ser ännu ingen avmattning.

– På två dagar skapar vi nu lika mycket information som hela mänskligheten gjort fram till 2003, sa Eric Schmitt 2010, tidigare CEO på Google

Året därefter 2011 så bedömdes att informationsmängden dubblades var elfte timme enligt data från IBM, Gartner och Accenture. Idag räknar man med att informationsmängden ökar med 250 gånger per vecka.

Att överflödet på information gjort att informationsarbetare som journalister blivit allt lägre ekonomiskt värderade är det få som säger emot. Frågan som jag ställer mig är om även värdet på informationen börjar närma sig noll?

Att vi människor har en stor och omättlig hunger efter information är dokumenterad men fyller vi nu på med information som inte betyder något? Falska rapporter, vinklade nyheter och gulliga katter – skräpmat för hjärnan.

Det finns hur mycket som helst av denna skräpinformation som just nu skriker på vår uppmärksamhet, ofta sådant som vi redan visat intresse för, och vi har inga naturliga metoder att filtrera. Det kräver ansträngning och tid, något vi har ont om, något vi värderar högt.

För många av oss är tid pengar och då får den värdelösa informationen större betydelse. På samma sätt som vi äter färdiglagad mat till middag för att spara tid, konsumerar vi onyttig information för att tillfredsställa vårt informationsbehov. Dags för en detox!