Jag har ofta argumenterat att jag hellre tar fel beslut än inget beslut alls och den attityden har varit gynnsam i de allra flesta fall. Om du sitter och väntar på att få alla underlag för att kunna ta rätt beslut då kommer med säkerhet tillfället att passera. Du kommer att gå miste om möjligheten. Nöj dig med att ha 70-80 procent av underlaget, resten är intuition och erfarenhet.

kaizen1För några år sedan skrev jag om att Good enough is perfect, men jag har fått anledning att tänka mer kring detta.

”Good enough” är visserligen perfekt som en utgångspunkt, så att du kommer igång. Får din verksamhet, tjänst eller produkt lanserad. Men det är just en start. Som i alla moderna projekt måste du sedan jobba med ständig förbättring. Inom produktion kallar man ofta detta för Kaizen som är japanska för ”förändra till det bättre”. Om du startat ”good enough” så måste du sedan förfina, förändra och förbättra under resten av projektets livstid.

Ett ”good enough” tänkande får inte vara statiskt för då riskerar du att sluta med en undermålig produkt eller tjänst som inte kommer accepteras av dina kunder.