Screen Shot 2015-12-11 at 20.53.12Härom dagen fick jag ett mejl från en leverantör av en produkt jag beställt. Mejlet avslutas med en förklaring på alla de förkortning de använt (bilden).

Redan på mitt första jobb för över 30 år sedan fick vi inpräntat att allt skulle göras med kunden (eller mottagaren) i fokus. Göra vår kommunikation lätt att förstå och våra produkter lätta att använda. Vi diskuterade ofta hur vi kunde förenkla alla de nya tekniska termer som it-branschen bar med sig och ifrågasatte oss själva varje gång vi använde en ny term.

Därför blir jag lätt upprörd över sånt här. Varför i hela världen väljer de att skriva så här?

”The key test for an acronym is to ask whether it helps or hurts communication”, Elon Musk i Inventing the Future

Att använda förkortningar, och annan jargong, är ett sätt att skapa en klan av införstådda och i och med detta utesluta alla andra.

Givetvis har förkortningar sin givna plats och givetvis hjälper de till att förenkla viss kommunikation – men bara mellan de införstådda. Att använda en serie förkortningar gentemot kunder och externa parter är enbart arrogant.

Jag håller sannerligen med Elon Musk i citatet ovan som är taget från det mejl han skickade till de anställda på SpaceX:

”Acronyms Seriously Suck
… Individually, a few acronyms here and there may not seem so bad, but if a thousand people are making these up, over time the result will be a huge glossary that we have to issue to new employees. No one can actually remember all these acronyms and people don’t want to seem dumb in a meeting, so they just sit there in ignorance. … That needs to stop immediately… If there is an existing acronym that cannot reasonably be justified, it should be eliminated… The key test for an acronym is to ask whether it helps or hurts communication. An acronym that most engineers outside of SpaceX already know, such as GUI, is fine to use.”