I Dagens Nyheter i dag så har man några intressanta sidor om småföretag, men när jag tittar i entreprenörstestet blir jag lite förvånad. Fråga åtta ser ut så här:

8 Vilken roll tar du i en arbetsgrupp?
A. Jag arbetar helst själv och har full kontroll över mitt arbete.
B. Jag tar ett steg tillbaka och låter någon annan leda gruppen.
C. Ledarrollen, jag är bra på att organisera arbete och inspirera.

Svar A ger flest poäng att vara lämplig som företagare.

Många av oss som startar företag är nog sådana som tycker att vi kan allt själva. Att vi inte behöver hjälp. Att vi har kontroll. Jag tillhör definitivt den kategorin. Och de flesta företag jag startat, och startar, är av den karaktären – en egen idé som jag själv bygger en verksamhet kring.

Men en lång resa går lättare med sällskap. Försök att hitta någon eller några att starta tillsammans med.

– Du måste ha folk omkring dig som är begåvade och som du kan lita på. Att starta ett företag kräver enorma mängder tid och energi, skriver superentreprenören Richard Branson i en krönika i The New York Times. Det är lättare att engagera sig ordentligt om du är omgiven av människor som du gillar och har förtroende för.

I boken The Intelligent Entrepreneur berättas om tre entreprenörer och deras resor i företagande. En av slutsatserna är att man bör starta företag med personer som man vet att man jobbar bra med. Grupper på två eller tre personer har visat sig vara mest framgångsrika på sikt. Jämfört både med enskilda individer och större grupper. Riktigt bra blir det om man drivit något företag eller projekt ihop tidigare. Det gäller att hitta en grupp personer som har kompletterande kompetenser och kan jobba bra ihop utan alltför mycket konflikter.

Jag tycker att DNs test känns otidsenligt och lite farligt. Vi vill ju inte locka personer att starta företag som inte är lämpade – alla behöver inte vara företagare! Starta inte eget företag för att få sköta allt själv.