Alla processer har ett liv – idéer utvecklas, konkretiseras, implementeras och kanske till och med avvecklas. I boken Dealing With Darwin presenterar författaren Geoffrey Moore en mycket bra modell för detta (se bilden).

SkitchMoore har inte bara gjort en klassisk modell med fyra kvadranter utan har också delat upp dessa i par för att illustrera var i din verksamhet dessa steg sker.

  • Ruta 1 och 2 representerar din kärnverksamhet, sådant som gör att din verksamhet sticker ut från mängden att du blir konkurrenskraftig.
  • Ruta 3 och 4 innehåller alla andra sysslor i verksamheten, de som inte direkt gör ditt företag unikt.

Sedan delar Moore även kvadranten i två horisontella skikt:

  • Ruta 2 och 3 representerar de processer som är verksamhetskritiska, det vill säga sysslor som hela verksamheten står och faller med.
  • Ruta 1 och 4 blir därmed övriga processer.

Låt oss göra en resa genom modellen.

  1. Du får en nya idé, den börjar ta form och befinner sig då i ruta 1. Det är en helt ny idé och då är den del av de processer som skapar unika konkurrensfördelar, men eftersom den ännu inte är fullt implementerat i verksamheten har den inte blivit verksamhetskritisk.
  2. När idén kommit på plats så har du nu en ny unik funktion i din verksamhet och den har hamnat i ruta 2. Idén gör ditt företag mer konkurrenskraftigt, gör att du sticker ut bland konkurrenterna och har blivit en viktig del för intäkterna.
  3. Allteftersom tiden går kommer dina konkurrenter ikapp, de har också implementerat en liknande funktion i sin verksamhet, men din idé är fortfarande en del av din kritiska verksamhet. Om den här funktionen inte fungerar så lider din verksamhet direkt. I steg 3 har din idé gått över till att bli en integrerad del i företaget, en naturlig process och inte sällan en kassako.
  4. Alla processer har dock ett bäst före-datum och så även med denna. Den är inte längre verksamhetskritisk och den är inte längre något som stärker verksamhetens konkurrenskraft – det är nu du kan tänka på att låta någon annan ta över, att outsource’a.

Sedan jag lärde mig den här modellen har jag haft enklare att se och förstå vilka delar av verksamheten som kanske kan utvecklas och vilka som eventuellt kan utfasas.