– Egenföretagare glöms ofta bort i pensionsdebatten, säger Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet i en artikel i dagens SvD Näringsliv.

20130615_121929En ny rapport från Länsförsäkningar om morgondagens fattigpensionärer pekar bland annat ut egenföretagare som de stora förlorarna. Många egenföretagare tar inte ut en ordentlig lön och många, även jag, jobbar ofta gratis, helt utan lön.

Enligt rapporten så anser många egenföretagare, cirka 250 000,  att de inte har råd att betala in någon tjänstepension och då blir man än mer drabbad.

– Tjänstepension är extra viktigt för företagare som driver ett levebrödsföretag där man inte bygger upp bestående värden, kommenterar Mats Wester på Länsförsäkringar.

Men kanske är det så att trygghet i en framtida pension är ointressant för företagare? I dag gäller inte längre att välja det säkra före det osäkra. I dag måste du våga mer.

– Den nya sanningen är ”det osäkra före det säkra”, säger Seth Godin i boken The Icarus Deception. Du behöver flyga högre än någonsin för att märkas och man inte får vara blyg, rädd och gömma sig i mängden. Det gäller att sticka ut, flyga nära solen, som Ikaros och våga gå en osäker väg för att lyckas.

Osäkerhet är det nya säkra. Otrygghet är det nya trygga. Starta inte eget företag för att få trygghet.