Ett antal studenter får samma frågor. Det är förhållandevis enkla frågor, sådana frågor som de sett eller hört talas om tidigare. Frågorna är av typen ”Ett äpple och en läsk kostar 12 kronor. Läsken är 10 kronor dyrare än äpplet. Vad kostar läsken?” eller ”En sjö håller på att växa igen av alger. Algernas yta fördubblas varje dag. Det tar 20 dagar innan hela sjön är täckt. När har algerna täckt halva sjön?”.

Foto CC Sasquatch I

Foto CC Sasquatch I

Enligt nobelpristagaren Daniel Kahneman är det här den typ av frågor som hjärnans system 1 snabbt och utan någon större besvär hittar svar till. Problemet är att hjärnan gör fel. De flesta svarar instinktivt 10 kronor på fråga ett och de flesta gör ett överslag med halvering för fråga två och svarar tio dagar.

I boken Thinking, Fast and Slow berättar Kahneman om hjärnans system 1 och system 2 och om att hjärnan (precis som människan) är lat. Den vill inte tänka allt för mycket, den förlitar sig på gamla erfarenheter och snabba överslag. Det är hjärnans system 1 som står för de snabba (och oftast korrekta) svaren, men ibland blir det fel. System 2 är den del av hjärnan som verkligen tänker till, som analyserar och skapar nya erfarenheter, men som vi helst låter bli att använda.

Studenterna som fick dessa frågor i studien fick de utskrivna på papper. Hälften fick det på ett vitt papper, med ett tydlig teckensnitt och med bra kontrast. Den andra hälften fick frågorna med dåligt tryck, dålig kontrast – ett i stort sätt mycket svårläst test.

De som fick lättlästa frågor svarade överlag fel på flertalet av frågorna. De studenter som å andra sidan var tvungna att koppla in hjärnans system 2 för att överhuvudtaget kunna tyda frågorna svarade mer rätt. Deras hjärna kunde inte ta de snabba förhastade besluten utan var helt enkelt tvungna att läsa noga, tänka till och kunde sedan svara rätt.

Det blir bättre när det är svårt.

Ps. Svaren är:

  1. 11 kronor
  2. 19 dagar