Inte bara det att du och ditt företag ska vara dina leverantörers bästa kund du skall också vara deras bästa återförsäljare, dvs representera dem och deras produkter på bästa sätt.

04-DisplayHos oss på Calzessa handlar vi i princip uteslutande med andra företags varumärken och därtill bara varumärken som inte annars finns i Sverige. Vi blir outtalat våra leverantörers representation på vår marknad.
Det blir då viktigt att titta på hur vi presenterar, representerar, marknadsför och säljer just deras varor och deras varumärke. Här är jag övertygad om att vi kan göra mer än vad leverantörerna önskar. Återigen gäller det att överträffa förväntningar, att göra det oväntade och att sticka ut.

Våra leverantörer har i regel ingen som helst förståelse för eller kunskap om e-handel. De har alla en stark tradition av försäljning till små butiker och varuhus. Ofta verksamheter med begränsade resurser och som drivs mer av passion än på verksamhetsmässiga grunder. Nu kräver ju alla verksamheter passion men läs vidare så förstår du vad jag menar.

Om du har en matbutik och säljer varor från Findus så är jag övertygad om att de har ett färdigt och utprovat koncept för just din storlek på butik. Det finns statistik, promotionmaterial och skyltställ som bara är att placera i butiken. De vet säkert också var i butiken deras varor bör stå för att optimera försäljningen. Det blir lite upp till varumärket att använda din lokal och din verksamhet för att få ut sina produkter.

I e-handel är det inte så, branschen är fortfarande för ung. Här får du stå för konceptet och som i vårt fall dessutom stå för introduktionen av helt nya varumärken och okända varor på vår marknad. Då gäller det att tänka till. Hur kan du hjälpa din leverantör att bli bättre? Du har förmodligen en större kunskap om din marknad och hur man säljer på nätet.
De flesta av våra leverantörer är ganska små företag, även om dom är störst i sin bransch, så ofta är det vi som hjälper dem ut på nätet, som guidar deras försök till näthandel och som blir en auktoritet i deras ögon. Vi kan e-handel, de kan sina varor. Du måste känna till dina styrkor och hur du skiljer dig från din leverantör. Tryck på dessa styrkor och var inte rädd för att gratis hjälpa dem bli bättre – det vinner du på över tid.

Vi har aldrig krävt exklusivitet för några varor utan hela tiden jobbat med goda ambitioner för att hjälpa våra leverantörer in på vår marknad. Detta har i flera fall resulterat i att leverantörer helt enkelt bara förutsatt att vi är deras exklusiva representant i Sverige, skickat återförsäljare till oss och till och med tackat nej till andra villiga återförsäljare för att leverantören helt enkelt litar på och respekterar vår verksamhet.