us-2Att göra något bra och få uppskattning för detta är ett grundläggande mänskligt behov. Som företagare är vi hantverkare, vi har en kunskap som vi tycker är unik. Att starta ett eget företag är den optimala bekräftelsen på att din kunskap har ett värde. Att din idé går att sälja, att andra personer är villiga att betala för något du har gjort eller hittat på är en fantastisk bekräftelse. Men det kan vara riskabelt att bygga ett företag som är helt beroende av dig.

Det finns två typer av företagare. De som startar ett företag för att få en inkomst och något att sysselsätta sig med och de som startar företag för att bygga något som är större än sig själva. Den första typen kallas ofta för livsstilsföretag eller frilansare den andra för entreprenörer.

Jag har läst boken ”Built to sell” som beskriver en företagares resa från den första typen till den andra. Från att vara ett personcentrerat företag till ett produktcentrerat företag. Det lite udda med boken är att den är skriven som en roman och inte som en traditionell fackbok. Dess litterära kvaliteter i romangenren kan i och för sig diskuteras men det är lite uppfriskande att få följa flera karaktärer i en fiktiv men trovärdig resa.

För att bygga en verksamhet som inte är beroende av dig (eller ni som grundat det) gäller det skapa produkter – även om ni är ett tjänsteföretag. Jag har själv i många år gjort produkter av tjänster, utan att ha försäljning av verksamheten som ledstjärna, för att det är så mycket lättare att kommunicera vad man säljer om det är en produkt. Om den har början och slut. Om den har ett bestämt pris.

Men hur går du då tillväga? Det finns givetvis flera olika sätt. Ett är att du definierar och dokumenterar några få tjänster som är väl avgränsade och kan säljas och utföras utan inblandning av andra. Ett annat är ett tänka dig att du ska sälja företaget utan att du ingår. Vad är det då du behöver berätta för köparen? Vilka processer och rutiner är det som utförs och hur ska de utföras? Om du börjar tänka i de här banorna kommer du snart att märka att det inte är så svårt och efter någon månad har du hela systemet klart.

Ett system som gör att du enkelt kan beskriva för en ny kund vad du kommer att leverera och hur. Du kan också vara säker på att kunden får samma kvalitet vid varje leverans. Om du ska anställa eller ta in en vikarie när du åker på semester har du nu ett system som snabbt hjälper den nya personen att förstå arbetet och vad som ska göras. Du har ett system med skalbarhet, något som kan växa utan att vara beroende av dig.

Nu kanske du tycker att det låter kliniskt, mekaniskt och tråkigt att systematisera men systemet är det som driver ditt företag. Sedan behövs det människor för att driva systemet. Människor som gör systemet levande och mänskligt.

Med ett företag som är byggt till kring ett fungerande och definierat system har du friheten att jobba med det så länge du vill, trappa ner när du vill, lämna över till någon annan när det passar och sälja när du vill gå vidare.

Jag rekommenderar varmt boken ”Built to sell” av John Warrillow och i min bok ”Starta inte eget företag” finns ett fördjupande kapitel kring detta.