Att låta ett företag stå för dina kläder eller att du på något annat sätt representerar ett varumärke genom att bära det mot någon typ av ersättning medför ett visst ansvar.

Jag minns att mitt företag på 80-talet tog fram dekaler som jag hade på bilen och alla vänner och bekantas bilar som ville stödja mitt företag. Jag minns också att jag ofta tänkte att detta innebar att jag inte kunde köra hur som helst, inte kunde tränga in mig i köer och vara ohyfsad. Jag var inte längre en anonym bilist skyddad av mitt plåtskal, jag var en representant för företaget.

Screen Shot 2016-06-13 at 11.26.34De som professionellt blir sponsrade skriver självklart avtal om hur de ska representera sina sponsorer, men hur är det med alla amatörer? Alla de som tycker det är trevligt att ett företag vill synas på deras klubbtröja eller banderoll. Hur ser deras avtal ut?

Jag tror inte att det finns några avtal. Men rätta mig gärna om jag har fel.

Igår cyklade jag Halvvättern och hamnade bakom en gäng. En grupp cyklister i klubbtröjor som tog loppet på stort allvar men de var långt ifrån proffs. På deras tröjor står två företagslogotyper, en råkar vara leverantör till mitt företag, Glesys, den andra en lokal sparbank.

Gänget med cyklister var underbara att ligga bakom och de flesta skötte sig utmärkt, var trevliga och sansade. Men några var rent ut sagt otrevliga och andra bröt flagrant mot lagen vid flera tillfällen. Nu menar jag inte att de cyklade mot rött eller över heldragen linje utan kvalificerad nedskräpning som att kasta ut tomma vattenflaskor i skogen. Det är verkligen inte okej!

Även de fåtal som utmärkte sig negativt gav mig inte egentligen någon anledning att fundera på mitt val av hosting-leverantör, om nu inte vd, marknadschef eller annan ledning satt med i cykelgruppen, detta hann jag inte reda ut under loppet.

Men tanken väcktes. Vilket ansvar har leverantören? Vilket ansvar har du som blir sponsrad av ett företag?