Artificiell Intelligens (AI) har varit på allas läppar det senaste året. Inom kulturen har det gällt allt från AI-genererade bilder till texter och hela böcker.

När det kommer till text är den allmänt tillgängliga tekniken helt inriktad på engelska och därför inte relevant för oss som skriver på svenska. Men det är inte bortkastad tid att lära sig den här tekniken redan nu för att den kommer till oss är oundvikligt, tyvärr kan några tycka.

Jag har den senaste månaden översatt, eller snarare skrivit om, mina barndeckare om Ask & Embla till engelska. Nu har jag tagit mig an ett nytt projekt och det är att skriva en deckare på engelska, bland annat för att kunna testa den nya tekniken.

Jag använder Grammarly för att korrigera stavning, kommatering och meningsbyggnad. Och så använder jag Sudowrite för att ”leka” med texterma.

Sudowrite är ett verktyg där du kan markera en text och få den att föreslå förändringar. Tex förkorta ett stycke, öka gestaltningen eller som i fallet nedan öka intensiteten. Jag hade skrivit följande stycke som avslutning på ett kapitel:

A piece of cloth was pressed over her mouth and nose. A sickening smell forced itself into her breathing. She tried to fight off both the odour and the attack from behind. Neither succeeded. She could not scream, her brain stopped working, and her muscles collapsed. The last clear thought was this: ”It really was a clue.”

Sedan markerade jag detta och bad Sudowrite öka intensiteten vilket, efter cirka tio sekunder, resulterade i följande:

A foul-smelling cloth was clamped tightly over her mouth and nose, sending burning fumes into her lungs. She desperately fought against the onslaught of the choking stench and the crushing force on her body, but to no avail. Her cries were muffled by the fabric, her mind grew foggy, and her limbs gave out in defeat. Before her consciousness ebbed away, a single thought still pierced through the fog: ”It really was a clue.”

Jag tycker att det här är helt fantastiskt.

Men är det inte fusk?

Jag tycker inte att det är mer fusk än att bolla sina idéer och frågeställningar med en manuskonsult eller lektör, vilket jag gjort i alla skönlitterära texter jag producerat. Men AI finns där för dig när du behöver det som bäst, omedelbart och 24 timmar om dygnet.

Så min nästa berättelse (på engelska) kan mycket väl bli ett samarbete med AI.

Image by Freepik