För tredje gången arrangerades igår #emeet – en knytkonferens om e-handel. Ett litet kompisinitiativ som för ett år sedan samlade 70-talet personer i lokalerna i Postens huvudkontor i Solna. Den här gången gick 150 biljetter åt på några sekunder och dagen drog mer än 200 deltagare! Suget efter att starta, diskutera och prata e-handel är större än någonsin.

Den här gången blev jag ombedd att hålla en session om att expandera sin verksamhet internationellt, något vi gjort ganska lyckosamt med Calzessa som idag finns på fem språk. Min berättelse grundas givetvis på våra egna erfarenheter, vår egen resa men kryddas med inhämtad kunskap och alternativ som vi valt ett inte välja.

Jag sammanfattar i några korta punkter.

När du ska hitta en ny marknad att ta din e-handel till bör du titta på några olika kriterier:

  • Teknik, processer och logistik. Alla viktiga element som måste ses över inför inträdet på en ny marknad.
  • Kultur – används produkten på den nya marknaden, hur köps/konsumeras den. Detta kan skilja mycket från en marknad till en annan.
  • Befintliga kunder – titta på er besöks- och försäljningsstatistik för att bedöma var utländska kunder kommer från redan idag.
  • Konkurrens – vilka aktörer finns på marknaden sedan tidigare

När du bestämt vilken marknad du ska satsa på är det dags att tänka på organisationen:

  • Behövs ett lokalt bolag (filial, dotterbolag) – då är det ganska dyrt att komma igång. Behövs det dessutom ett lokalt lager?
  • Ska man istället anställa egen personal för att hantera kundtjänst och produktsidor i det nya språket.
  • Franchising kan vara en väg till en snabb och billig expansion, men det krävs att din affärsmodell håller.

Så när du har en organisation som passar är det dags att titta över e-handels butiken:

  • Fungerar det med flera språk och valutor
  • Tänk på att olika marknader kanske kräver olika betalsätt
  • och att utländska valutor ofta är dyrare att ta betalt med än kronor.