Som jag berättat tidigare var min utgångspunkt i experimentet ”Gift vid första ögonkastet” att vara helt ärlig och uppriktig gentemot produktionen och experterna. Detta för att de skulle ha ett så bra underlag som möjligt för att hitta en prefekt fru till mig. Jag var efter flera av samtalen med experterna helt övertygad om att de aldrig skulle hitta någon kvinna till mig eftersom jag benhårt höll fast vid mina önskemål och åsikter – jag ville inte kompromissa.

När det visar sig att ett av mina absoluta krav, rökfrihet, inte var uppfyllt blev jag förvånad men tänkte att detta var något som experterna hade tagit i beaktande. När veckorna går och rökningen inte avtar ökar min frustration och ilska mot experterna som så flagrant inte beaktat mitt krav. Hade dom matchat oss för att det inte fanns något bättre par? Var vi ett andrahandsval eller paret som skulle få konflikter och bli ”bra teve”?

För mig var det viktigt att detta inte blev en konflikt med min fru. Detta var inte hennes fel, eller något som var fel med henne – detta var experternas fel, ett fel i matchningen.

I veckans avsnitt ställer jag Fredric Bohm mot väggen som ansvarig för denna miss, men det visade sig att missen kom från intervjuerna med min fru – hon hade inte varit helt ärlig i sina svar. Hon hade sagt att hon ”feströkte” men sanningen är att hon röker även när det inte är fest. Nu är Fredric en vass psykolog och han hjälper oss att komma vidare och möta varandra trots det här problemet.

För att uppriktighet ska fungera måste alla parter vara lika ärliga i sitt uppsåt, om bara en part är helt uppriktig faller hela idén. Kan det vara så att det är därför vi inte alltid är ärliga, för att vi känner att det kanske inte är något värt?

Att min fru nu lovat att lägga ner rökningen betyder så mycket för mig och jag har lovat att göra allt hon ber mig om för att stötta henne. Det är dock viktigt för mig att det här är hennes beslut – att det är något som hon gör för sig och inte för mig. Därför har jag sagt att jag inte kommer att pressa på eller komma med gliringar om rökningen och jag hoppas på förnyad ärlighet.