För en vecka sedan sattes hela Calzessas distributionsmodell ur spel, om än tillfälligt, och då sattes även min kreativitet på prov.

Jag blev helt enkelt tvungen att på några dagar fundera ut hur vi kunde ändra hur vi hanterade frakt utan att försämra servicen för våra kunder. För våra kunder ska det endast se ut som en förbättring och erbjuda dom nya värden.

Min bok inleds med kapitlet ”Ur nöden föds kreativiteten” där jag ger lite bakgrund till hur jag kom att bli e-handlare. Det var helt enkelt nöden att komma på något nytt, att hitta en ny lösning.

Robert Kiyosaki skriver i sin bok ”Rich dad, Poor dad” om hur hans två pappor såg olika på samma problem. När den ena sa ”Jag har inte råd med det” sa den andre ”Hur kan jag få råd med det?” Att ställa en fråga i stället för att konstatera öppnar upp för kreativitet, tankar och i slutändan oftast en lösning.

Hade jag i vår trängda situation förra veckan satt mig ner och konstaterat ”Vi kan inte lösa det här” så hade inget positivt kommit fram. Men att i stället tvinga mig till ”Hur kan vi lösa det här?” så kom vi faktiskt fram till en möjlig lösning som faktiskt kunnat presenteras som en förbättring för våra kunder även när Posten försämrade.

Entreprenörskap är förmågan att ställa frågor i stället för att resignera inför faktum – att tvinga sig till kreativitet när andra bara ser hopplöshet.