Nu är det klart att jag under hösten kommer föreläsa på en ny kurs på Medieinstitutet. Utbildningen heter Webbanalytiker och ”min” kurs är 20 poäng i Digitalt affärsmannaskap.

AfffärsmannskapFörst kände jag viss skepticism. Vad kunde jag tillföra om Webbanalys? Jag gillar ju inte ens siffror. Jag tycker det är ganska trist att analysera. Och vad är egentligen affärsmannaskap? Wikipedia säger att det är en ”…förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.”

Nu börjar det likna något, tänker jag. Att jobba med kundnytta, företagsnytta och lönsamhet är ju något jag brunnit för i många många år. Här har vi en bra grund att bygga på. Vi utgår från webbanalys, vad är den bra för, för vem och hur den kan användas. Och så bygger jag på med e-handel, och digitala affärer i stort, knyter in mina erfarenheter och så massor av mina synpunkter (jag har ju en del).

Nu känns det jättespännande att ta tag i detta – planeringen har börjat.