IInternationella Affärer / Dagens Industri April 2013 bilagan Internationell Handel till Dagens Industri den 18 april så blir jag intervjuad om e-handel med en liten dragning åt internationell expansion. Klicka på bilden för en PDF-kopia av artikeln.